Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Channel (30k Members) Join Now

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા ભરતી, ફોર્મ ભરો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં બોર્ડ ઍન્ડ કમિટિ અને ઓડિટ વિભાગમાં નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી કરવા માટે નિયત નમુનામા OJAS વેબસાઇટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૩, ૧૪-૦૦ કલાક થી તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૩ રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન અરજીઓ કરવાની રહેશે

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા (BMC) ભરતી

સંસ્થાનું નામ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (BMC)
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ્સ
નોકરીનું સ્થળ ભાવનગર
પગાર ધોરણ 19,950
ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ 20/04/2023 (02:00 Hours)
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/05/2023 (23:59 Hours)
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com

BMC ભરતી માં પોસ્ટ નુ નામ

પોસ્ટના નામ પર ક્લિક કરવાથી પોસ્ટની તમામ માહિતી ઓપન થશે જે વાંચી લેવી.

BMC માં ફોર્મ ભરવા માટે અગત્યની તારીખ

  • ફોર્મ શરૂ થયાના તા. : 20/04/2023
  • ફોર્મ માટે છેલ્લી તા. : 05/05/2023

BMC માં ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ

  1. ફોટો/સહી
  2. આધાર કાર્ડ
  3. LC
  4. લાયકાત પ્રમાણેની માર્કશીટ
  5. મોબાઈલ નંબર
  6. ઈમેઈલ ID
  7. ઓજસ વેબસાઇટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો રજીસ્ટ્રેશન નંબર

BMC માં ફોર્મ ભરવા માટે મહત્વની લીંક

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

આ ભરતી વિશે કોઈ મુંજવણ હોય તો કૉમેન્ટ માં જણાવવું.

Leave a Comment