ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની ઓનલાઇન અરજી કરો આ સરળ રીતથી

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ લેવાનો સમય આવે એટલે આપણા મગજમાં ચિંતા જ ભરાઈ જતી હોય છે. ચિંતા એ વાતની હોય છે કે આપણે કયા એજન્ટ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ લેવાનું! આપણને પ્રોસેસ તો ખબર હોતી નથી અને આપણે એજન્ટ ને રાખ્યો છે તો એ એજન્ટ પ્રોપર આ બધી એપ્લિકેશન કરશે કે એમાં આ બધી માહિતી પ્રોપર હશે કે નહીં તે આપણી પાસે લાયસન્સ આવે ત્યારે જ ખબર પડતી હોય છે, આ બધી ચિંતામાં આપણ ફૂલ કન્ફ્યુઝન હોઈએ છીએ. તો ચાલો અમે તમને જણાવીશું કે આ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના જમાનામાં ઘરે બેઠા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની ઓનલાઇન અરજી કઈ રીતે કરવી.

સૌથી પહેલા આપણે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે પાત્રતા વિશે જાણીશું;

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે પાત્રતા

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ઓનલાઇન મેળવવા માટેની પાત્રતા નીચે મુજબ ધરાવતા હોવા જોઈએ:

 • 16 વર્ષનો કોઈપણ વ્યક્તિ હોય એ ટુ વ્હીલર નું એટલે કે ગિયર વગર વ્હીલર નું પાકું લાયસન્સ મેળવી શકે છે.
 • 18 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિને ટ્રાન્સપોર્ટ વગર ના વ્હીલર જેમ કે; ગિયર વાળા, મોટર કાર, ટ્રેક્ટર અને સાથેના 2 પૈડાં માટેનું લાઇસન્સ મેળવી શકે છે.
 • અન્ય બિન-પરિવહન વાહનો અને પરિવહન વાહનો માટે: વ્યક્તિએ 20 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત તે ધોરણ 8 પાસ હોવો જોઈએ અને તેને લાઇટ મોટર વાહન ચલાવવાનો 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે જરૂરી ડોક્યુેન્ટ

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નું ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુેન્ટ નીચે મુજબ આપેલ છે:

 • ઓળખનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
  • પાસપોર્ટ
  • ચુંટણી કાર્ડ
  • પાન કાર્ડ
  • આધાર કાર્ડ
 • ઉંમરનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
  • જન્મ નું પ્રમાણપત્ર
  • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર (LC)
 • સરનામાનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
  • વીજળી બિલ
  • બેંક સ્ટેટમેન્ટ
  • આધાર કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ્સ અને સહી
 • મેડિકલ પ્રમાણપત્ર
 • લર્નર લાયસન્સ

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાના પગલાં નીચે મુજબ અનુસારો:

 1. સૌપ્રથમ તમે સારથી પરિવહન વેબસાઇટ પર જાઓ અથવા અહી ક્લિક કરો
 2. ત્યાં, તમારે લર્નિંગ લાઇસન્સ નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરવાની રહેશે.
 3. ત્યાર બાદ, અરજદારની વિગતો દાખલ કરો અને સબમિટ કરો
 4. પછી, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો
 5. ત્યાર પછી, ફોટો અને સહી અપલોડ કરો
 6. ફોટો અને સહી અપલોડ કર્યા પછી તમે LL ટેસ્ટ સ્લોટ બુકિંગ સિલેક્ટ કરો
 7. છેલ્લે ફી ની ચુકવણી કરી અને સબમિટ કરો
 8. બસ! તમારી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ની અરજી સબમિટ થઈ જશે.

આ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

6 thoughts on “ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની ઓનલાઇન અરજી કરો આ સરળ રીતથી”

Leave a Comment