આ અઠવાડિયે 25 મોટી કંપનીઓ આપી રહી છે ડિવિડન્ડ, જુઓ કંપનીઓનું લીસ્ટ

શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરનાર માટે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આ અઠવાડિયે 25 કંપનીઓએ ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ કંપનીઓ ક્યારે અને કેટલા રૂપિયા ડિવિડન્ડ આપશે તેની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે.

જો તમે આ કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરેલ હશે તો તમને પણ ડિવિડન્ડ સ્વરૂપે નાણાં મળશે. આ કંપનીઓનું નામ, ડિવિડન્ડની રકમ અને તારીખનું લીસ્ટ અહી આપેલું છે.

ડિવિડન્ડ જાહેર કરનાર કંપનીઓનું લીસ્ટ

29 જાન્યુઆરી 2024 (સોમવાર)

 1. 360 વન લેફ્ટ લિમિટેડ – કંપની એક શેર પર 4.5 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવશે.
 2.  Accelya Solutions India Ltd- એક શેર પર 25 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.
 3. ગોવા કાર્બન લિમિટેડ – કંપનીએ એક શેર પર 10 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.
 4. PCBL લિમિટેડ – આ કંપની પ્રતિ શેર 5.5 રૂપિયાના ડિવિડન્ડનું વિતરણ કરશે.

30 જાન્યુઆરી 2024 (મંગળવાર)

 1. ગોથી પ્લાસ્કોન (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ- એક શેર પર 2 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે.
 2. પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ- કંપની એક શેર પર 32 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.
 3. સિમન્સ લિમિટેડ – કંપનીએ દરેક શેર પર રૂ. 10ના અંતિમ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

31 જાન્યુઆરી 2024 (બુધવાર)

 1. મેટ્રો બ્રાન્ડ્સ – કંપની પાત્ર રોકાણકારોને 1 શેર પર રૂ. 2.75નું ડિવિડન્ડ આપશે.
 2. પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ – કંપનીએ દરેક શેર પર રૂ. 2નું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનું નક્કી કર્યું છે.
 3. સૂરજ લિમિટેડ – કંપની 31 જાન્યુઆરીએ એક્સ-ડિવિડન્ડનો આપશે.

1 ફેબ્રુઆરી 2024 (ગુરુવાર)

 1. બિગબ્લોક કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ – કંપની એક શેર પર 0.2 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે.
 2. CESE લિમિટેડ – કંપનીએ દરેક શેર પર 4.5 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.
 3. હેવેલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ – પાત્ર રોકાણકારોને રૂ. 3નું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે.
 4. પુરવંકરા લિમિટેડ- કંપની એક શેર પર 6.3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.
 5. રૂટ મોબાઈલ લિમિટેડ – 1 શેર પર રૂ. 3નું ડિવિડન્ડ અહીં ઉપલબ્ધ થશે.
 6. ટિપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ – પાત્ર રોકાણકારોને 1 શેર પર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ મળશે.
 7. વેન્ડટ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ- કંપની પાત્ર રોકાણકારોને એક શેર પર રૂ. 30નું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.

2 ફેબ્રુઆરી 2024 (શુક્રવાર)

 1. બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ – એક શેર પર 4 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે.
 2. કંટ્રોલ પ્રિન્ટ લિમિટેડ – પાત્ર રોકાણકારોને 4 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ મળશે.
 3. ઈન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ લિમિટેડ – કંપનીએ શેર દીઠ રૂ. 1ના વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.
 4. કેવલ કિરણ ક્લોથિંગ લિમિટેડ – કંપનીએ રૂ. 2નું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.
 5. MRPL – કંપની એક શેર પર 1 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.
 6. ઓબેરોય રિયલ્ટી લિમિટેડ – કંપની દ્વારા દરેક શેર પર રૂ. 2નું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપવાનું રહેશે.
 7. શેર ઈન્ડિયા સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ – કંપનીએ 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.
 8. ઝેન્સાર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ – કંપની દરેક શેર પર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.

ખાસ નોંધ: આ રોકાણની સલાહ નથી, અમે શેરબજારમાં રોકાણ માટે સલાહ આપતા નથી. શેરબજાર જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને નિષ્ણાતની સલાહ લો.

Leave a Comment