મહિલાઓ માટે નવી સ્વર્ણિમા યોજના, મળશે મહિલાઓને 2,00,000/- સુધીની લોન

સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય દ્વારા પછાત વર્ગની મહિલા ઉદ્યમીઓ માટે ₹ 2,00,000/- સુધીની લોન આપવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ગરીબ અને પાછળ મહિલાઓ ને આગળ વધવા માટે સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે.

મહિલા ન્યુ સ્વર્ણિમા યોજના શું છે?

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ સ્વર્ણિમા યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે. જેમાં ગરીબ અને પછાત વર્ગની મહિલા ઉદ્યમીઓ માટે ₹ 2,00,000/- સુધીની લોન આપવા માં આવે છે, જે 5% પ્રતિ વર્ષ સુધીની લોન મેળવવા માટે આ ટર્મ લોન સ્કીમ છે.

જેના દ્વારા તેમને સામાજિક અને નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ યોજના નેશનલ બેકવર્ડ ક્લાસ ફાઇનાન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NBCFDC) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. તેનો અમલ સ્ટેટ ચેનલાઈઝીંગ એજન્સીઓ (SCAs) દ્વારા કરવામાં આવે છે જે નોડલ એજન્સી તરીકે કાર્ય કરે છે.

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે ના ફાયદા

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે ના ફાયદા નીચે મુજબ જણાવેલ છે:

 • સ્વ-રોજગાર માટે ₹ 2,00,000/- @ 5% પ્રતિ વર્ષની સબસિડીની રકમ. (બાકીની રકમ લાભાર્થીની પોતાની માલિકીની હોવી જોઈએ.)
 • લાભાર્થી મહિલાએ ₹ 2,00,000/- સુધીના પ્રોજેક્ટ પર પોતાની કોઈ રકમનું રોકાણ કરવાની જરૂર નથી.

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે પાત્રતા

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે જરૂરી પાત્રતા નીચે મુજબ ધરાવતા હોવા જોઈએ:

 1. અરજદાર સ્ત્રી હોવી જોઈએ.
 2. અરજદારની ઉંમર 18 થી 55 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
 3. અરજદાર ‘ઉદ્યોગસાહસિક’ હોવો જોઈએ.
 4. અરજદારની કુલ વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક વાર્ષિક ₹3 લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ.

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માં અરજી કરવા માટે ઉપયોગી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ આપેલ છે:

 1. ઓળખ પુરાવો (આધાર કાર્ડ)
 2. રેશન કાર્ડ
 3. ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર
 4. જાતિ પ્રમાણપત્ર (અનામત વર્ગ માટે)
 5. અરજદારનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના માટે અરજી પ્રક્રિયા ઑફલાઇન છે, જે નીચે મુજબ સ્ટેપ અનુસરો:

 1. પાત્રતા ધરાવતા અરજદારે મહિલાઓ માટેની સ્વર્ણિમા યોજના માટે નિયત ફોર્મ પર અરજી કરવા માટે નજીકના SCA સેન્ટર પર જાઓ
 2. અરજી ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી દાખલ કરો અને જો કોઈ હોય તો વ્યવસાય અને તાલીમની જરૂરિયાતો અને પસંદગીનો ઉલ્લેખ કરો.
 3. તમારું અરજી ફોર્મ અને જરૂરી દસ્તાવેજો સમાન S.C.A માં સબમિટ કરો. ઓફિસમાં જમા કરાવો. અરજીની સમીક્ષા કર્યા પછી, S.C.A દ્વારા લોન મંજૂર કરવામાં આવશે

મહિલા સ્વર્ણિમા યોજના,વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

Leave a Comment