સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, દીકરીઓનું ભવિષ્ય થશે સુરક્ષિત

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) નાણા મંત્રાલય દ્વારા એક નાની ડિપોઝિટ યોજના છે જે ફક્ત એક બાળકી માટે છે. બેટી બચાવો બેટી પઢાવો અભિયાનના ભાગરૂપે માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા 22મી જાન્યુઆરી 2015ના રોજ SSYની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના શું છે?

આ યોજના 14 ડિસેમ્બર, 2014 ના રોજ ભારત સરકાર દ્વારા માતાપિતાને તેમના બાળકના ભાવિ શિક્ષણ અને લગ્નના ખર્ચ માટે ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ યોજના છોકરીના શિક્ષણ અને લગ્ન ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે છે. પોસ્ટ ઓફિસ અથવા જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની શાખાઓ અને ત્રણ ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો આ યોજના માટે અરજી કરી શકાય છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માટેના ફાયદા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માટે અગત્યના ફાયદાઓ વિશેની માહિતી નીચે આપેલી છે:

 • આ યોજના માટે ઓછામા ઓછુ વાર્ષિક રોકાણ ₹250 છે અને વધુમાં વધુ વાર્ષિક રોકાણ ₹1,50,000 છે. આ પરિપક્વતાનો સમયગાળો 21 વર્ષ છે.
 • આ નાની બચત યોજનામાં 7.6% સૌથી વધુ વ્યાજ દર મળશે.
 • જમા કરવામાં આવેલ મૂળ રકમ, સમગ્ર કાર્યકાળ દરમિયાન મેળવેલ વ્યાજ અને પરિપક્વતા લાભો કલમ 80C હેઠળ કર મુક્ત છે.
 • ભારતમાં ગમે ત્યાં એક પોસ્ટ ઓફિસ અથવા બેંકમાંથી બીજી પોસ્ટ ઓફિસમાં એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.
 • બાળકની ઉંમર 18 વર્ષની થઈ જાય પછી 50% સુધીના રોકાણના સમય પહેલા ઉપાડની મંજૂરી મળે છે, પછી ભલે તે લગ્ન ન કરે.
 • જો ખાતું બંધ ન થયું હોય તો પાકતી મુદત પછી પણ વ્યાજની ચુકવણી ચાલુ રહેશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માટેની પાત્રતા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માં ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી પાત્રતા નીચે મુજબ ધરાવતા હોવા જોઈએ:

 • ખાતું ખોલવાની તારીખથી દસ વર્ષની ઉંમર ન થઈ હોય તેવી બાળકીના નામે વાલીઓમાંથી કોઈ એક એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે.
 • આ યોજના હેઠળ દરેક ખાતાધારક પાસે એક જ ખાતું હોવું જોઈએ.
 • આ યોજના હેઠળ એક કુટુંબમાં વધુમાં વધુ બે કન્યા બાળકો માટે ખાતું ખોલાવી શકાય છે
 • જો આવા બાળકો જન્મના પ્રથમ અથવા બીજા ક્રમમાં અથવા બંનેમાં જન્મ્યા હોય તો એક કુટુંબમાં બે કરતાં વધુ ખાતા ખોલી શકાય છે.
 • કુટુંબમાં જન્મના પ્રથમ બે ક્રમમાં આવા બહુવિધ કન્યા બાળકોના જન્મ અંગે જોડિયા/ત્રણ બાળકોના જન્મ પ્રમાણપત્રો સાથે આધારભૂત વાલી દ્વારા એફિડેવિટ સબમિટ કરવા પર.
 • જો કુટુંબમાં જન્મના પ્રથમ ક્રમના પરિણામે બે કે તેથી વધુ બાળકીઓ હયાત હોય તો ઉપર જણાવ્યા મુજબ જન્મના બીજા ક્રમની છોકરીને લાગુ પડશે નહીં.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માં ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ આપેલ છે:

 • બાળકીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારના માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલીનો ફોટો ID
 • અરજદારના માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલીના સરનામાનો પુરાવો
 • અન્ય KYC પુરાવાઓ. જેમ કે, PAN અને મતદાર ID.
 • SSY ખાતું ખોલવાનું ફોર્મ.
 • જો જન્મના એક ક્રમ હેઠળ બહુવિધ બાળકોનો જન્મ થયો હોય તો મેડિકલ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા નું રહેશે.
 • બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા મંગાયેલ કોઈપણ અન્ય પુરાવા.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના માં ફોર્મ કઇ રીતે ભરવું?

આ યોજના માટે ખાતું કોઈપણ સહભાગી બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ શાખામાં ખોલી શકાય છે. ખાતું ખોલવા માટે નીચે દર્શાવેલ સ્ટેપ અનુસરો:

 1. તમે જ્યાં ખાતું ખોલવા માંગો છો તે બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ પર જાઓ.
 2. જરૂરી માહિતી સાથે અરજી ફોર્મ ભરો અને કોઈપણ સહાયક કાગળો જોડો.
 3. પ્રથમ ડિપોઝિટ રોકડ, ચેક અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટમાં ચૂકવો. (ચુકવણી ₹.250 થી ₹.1.5 લાખની વચ્ચે હોઇ શકે છે.)
 4. તમારી અરજી અને ચુકવણી બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.
 5. પ્રક્રિયા કર્યા પછી, તમારું SSY ખાતું ચાલુ થઈ જશે. આ ખાતા માટે એક પાસબુક આપવામાં આવશે.

આ યોજના વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

Leave a Comment