નવું પાન કાર્ડ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

પાન કાર્ડ એ નાણાકીય વ્યવહારોને ટ્રેક કરવા માટે ભારત સરકારના આવકવેરા વિભાગ દ્વારા અપાયેલ એક ઓળખ નંબર છે. ચોક્કસ નાણાકીય વ્યવહારો કરવા અને આવકવેરા રિટર્ન ભરવા માટે તે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. પાન કાર્ડમાં પાન નંબર, નામ, જન્મ તારીખ અને કાર્ડધારકનો ફોટો હોય છે. અમે તમને વિગતવાર જણાવીશું કે નવું પાન કાર્ડ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી.

નવું પાન કાર્ડ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

તમારું નવું પાન કાર્ડ મેળવવા માટે નીચે આપેલ માહીતી અનુસરો.

 1. આવકવેરા વિભાગની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાઓ.
 2. Instant e-PAN‘ પર ક્લિક કરો
 3. તમને બીજા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે, ‘Get new e-PAN‘ પર ક્લિક કરો.
 4. ત્યાં 12-અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો અને જાહેરાતની પુષ્ટિ કરો
 5. આગળ, OTP વેરિફિકેશન કરો
 6. પાન કાર્ડની સ્થિતિને ટ્રૅક કરવા માટે 15-અંકનો સ્વીકૃતિ નંબર જનરેટ કરવામાં આવશે.
 7. બસ! તમારું પાન કાર્ડ તમારા આધાર કાર્ડ માં સરનામું આપેલ છે તે સરનામા પર ઘરે આવી જશે.

પાન કાર્ડની સ્થિતિ કેવી રીતે ટ્રૅક કરવી?

પાન કાર્ડ ની અરજી કર્યા પછી પાન કાર્ડની સ્થિતિ ઓનલાઈન ટ્રેક કરવા નીચે આપેલા પગલાં અનુસરો:

 1. આવકવેરા વિભાગની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જાઓ
 2. Instant e-PAN‘ પર ક્લિક કરો
 3. આગળ, ‘Check Status/Download PAN’ પર ક્લિક કરો
 4. 12-અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો, પાન કાર્ડની સ્થિતિ તપાસવા માટે ‘Continue‘ પર ક્લિક કરો

અન્ય માહિતી

પાન કાર્ડ મેળવવા, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

6 thoughts on “નવું પાન કાર્ડ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?”

 1. ૧૫ અંક નો કોડ મળેલો છે એને કઈ જગ્યાએ દાખલ કરવાનો ?

  Reply

Leave a Comment