હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવનભર શાંતિ, મળશે દર મહિને ₹12000 સુધીનું પેન્શન

આજે અમે તમને જણાવીશું LIC ની નવી પેન્શન સ્કીમ વિશે, જેની મદદથી તમે હવે ખૂબ જ સરળતાથી પેન્શનનો લાભ લઈ શકશો. આ યોજના થકી વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવનભર શાંતિ મળશે, દર મહિને ₹12,000/- સુધીનું પેન્શન આપવા માં આવશે.

LIC જીવન અક્ષય નીતિ યોજના શું છે?

જેમ કે તમે જાણો છો, LIC એ જીવન અક્ષય પોલિસી યોજના શરૂ કરી છે અને આ પોલિસી હેઠળ તમે ફક્ત એક જ વાર રોકાણ કરીને જીવનભર પેન્શન મેળવી શકો છો, અમે તમને જણાવીએ કે જીવન અક્ષય પોલિસી સિંગલ પ્રીમિયમ non-linked ,non-participating અને પર્સનલ NUT પ્લાન છે. જેમાં એક વખતનું રોકાણ કરીને જીવનભર માટે કમાણી મેળવી શકાય છે.

LIC જીવન અક્ષય નીતિ પોલિસીના ફાયદા શું છે?

LIC જીવન અક્ષય પોલિસીમાં મહત્વના ફાયદાઓ નીચે મુજબ આપેલ છે:

  1. 30 થી 85 વર્ષની ઉંમર ના વ્યક્તિઓ આ પોલિસીનો લાભ લઈ શકે છે.
  2. તમે આ પૉલિસીની ખરીદીની તારીખથી 90 દિવસ પછી પ્લાનનો લાભ પણ મેળવી શકો છો.
  3. આમાં સંયુક્ત રોકાણની સુવિધા પણ આપવામાં આવી છે.
  4. તમે આ પોલિસી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન ખરીદી શકો છો.

LIC જીવન અક્ષય પોલિસીમાં કેટલું રોકાણ કરવું?

LIC જીવન અક્ષય પોલિસીમાં કેટલું રોકાણ તેની માહિતી તમને નીચે મુજબ જણાવેલ છે:

  1. જો વ્યક્તિની ઉંમર 75 વર્ષની હોય, તો વ્યક્તિએ ₹ 6,10,800/- નું એકસાથે પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે. અને
  2. તેની સાથે તેની વીમાની રકમ ₹ 6,00,000/- હશે.
  3. આ સાથે વાર્ષિક પેન્શન ₹ 76,650/-, અર્ધવાર્ષિક પેન્શન ₹37,035/- અને ત્રિમાસિક પેન્શન ₹18,225/- હશે.

આ પોલિસી વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

6 thoughts on “હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવનભર શાંતિ, મળશે દર મહિને ₹12000 સુધીનું પેન્શન”

  1. અને જો વ્યક્તિની ઉંમર 30 વર્ષ ની આસપાસ હોય, તો વ્યક્તિએ એકસાથે કેટલું પ્રીમિયમ ચુકવવું પડશે?,‌. અને તેની સાથે તેની વીમાની રકમ કેટલી હશે? આ સાથે પેન્શન કેટલું મળશે?

    Reply

Leave a Comment