પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના, મેળવો દર મહિને ₹.10 હાજર સુધીનું પેન્શન

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના (PMVVY) એ ફક્ત 60 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એક પેન્શન યોજના છે. આ યોજના હેઠળ દર મહિને ₹.10 હાજર સુધી નું પેન્શન મળશે.

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના શું છે?

સિનિયર સિટીઝન માટે વડાપ્રધાન વય વંદના યોજના (PMVVY) શરૂ કરવામાં આવી છે. આ 60 વર્ષ અને તેનાથી વધુ વયના નાગરિકો માટે એક પેન્શન યોજના છે. એકસાથે રકમ જમા ચૂકવીને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે. આ યોજના હેઠળ વરિષ્ઠ નાગરિક દીઠ મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા 15 લાખ રૂપિયા છે. એકમ ખરીદી કિંમત ચૂકવીને સ્કીમ ખરીદી શકાય છે. પેન્શનર પાસે પેન્શનની રકમ અથવા ખરીદી કિંમત પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે.

પેન્શનના વિવિધ પ્રકારો હેઠળ લઘુત્તમ અને મહત્તમ ખરીદ કિંમત નીચે મુજબ આપેલ છે:

પેન્શનનો મોડ ન્યૂનતમ ખરીદી કિંમત મહત્તમ ખરીદી કિંમત
વાર્ષિક Rs. 1,44,578/- Rs. 14,45,783/-
છમાસિક Rs. 1,47,601/- Rs. 14,76,015/-
ત્રિમાસિક Rs. 1,49,068/- Rs. 14,90,683/-
માસિક Rs. 1,50,000/- Rs. 15,00,000/-

પેન્શન ચુકવણી પદ્ધતિ:

 • પેન્શન ચુકવણીની રીતો માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અને વાર્ષિક છે. પેન્શનની ચુકવણી NEFT અથવા આધાર સક્ષમ ચુકવણી સિસ્ટમ દ્વારા થશે.
 • પેન્શનનો પ્રથમ હપ્તો 1 વર્ષ, 6 મહિના, 3 મહિના અથવા 1 મહિના પછી પેન્શન ચુકવણીની પદ્ધતિ પર આધાર રાખીને ચૂકવવામાં આવશે, એટલે કે અનુક્રમે વાર્ષિક, અર્ધવાર્ષિક, ત્રિમાસિક અથવા માસિક.

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટેના ફાયદા

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટે વિવિધ ફાયદાઓ નીચે મુજબ જણાવેલ છે:

વળતરનો દર:

 • PMVVY યોજના સબસ્ક્રાઇબર્સને 10 વર્ષ માટે 7% થી 9% ના દરે ખાતરીપૂર્વક વળતર પ્રદાન કરે છે. (સરકાર વળતરના દર નક્કી કરે છે અને સુધારે છે)

પેન્શનની રકમ:

પેન્શનનો મોડ ન્યૂનતમ પેન્શન મહત્તમ પેન્શન
વાર્ષિક Rs. 12,000/- Rs. 1,20,000/-
છમાસિક Rs. 6,000/- Rs. 60,000/-
ત્રિમાસિક Rs. 3,000/- Rs. 30,000/-
માસિક Rs. 1,000/- Rs. 10,000/-

પરિપક્વતા લાભ:

 • પોલિસીની 10 વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી સંપૂર્ણ મુદ્દલ રકમ (અંતિમ પેન્શન અને ખરીદી કિંમત સહિત) ચૂકવવામાં આવશે.
 • પેન્શન ચુકવણી: પેન્શન 10 વર્ષની પોલિસી મુદત દરમિયાન પસંદ કરેલ આવર્તન (માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અથવા વાર્ષિક) અનુસાર દરેક સમયગાળાના અંતે ચૂકવવાપાત્ર છે.

મૃત્યુ લાભ:

 • 10 વર્ષની મુદત દરમિયાન કોઈપણ સમયે પેન્શનરનું મૃત્યુ થવા પર, ખરીદ કિંમત કાનૂની વારસદારો/નોમિનીઓને પરત કરવામાં આવશે.

આત્મહત્યા:

 • આત્મહત્યાની ગણતરીમાં કોઈ બાકાત રહેશે નહીં અને સંપૂર્ણ ખરીદ કિંમત ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

લોન લાભ:

 • કટોકટીને આવરી લેવા માટે ત્રણ વર્ષ પછી ખરીદ કિંમતના 75% સુધીની લોન મેળવી શકાય છે. જો કે, સરકાર દ્વારા સમયાંતરે નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ લોનની રકમ માટે વ્યાજનો દર વસૂલવામાં આવશે અને લોનનું વ્યાજ નીતિ હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર પેન્શનની રકમમાંથી વસૂલવામાં આવશે.

સમર્પણ મૂલ્ય:

 • આ યોજના અસાધારણ સંજોગોમાં પોલિસીની મુદત દરમિયાન અકાળે બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપે છે જેમ કે જ્યારે પેન્શનરને પોતાની અથવા જીવનસાથીની કોઈપણ ગંભીર/ટર્મિનલ બીમારીની સારવાર માટે પૈસાની જરૂર હોય. આવા કિસ્સાઓમાં પેન્શનરને ખરીદ કિંમતના 98% નું સમર્પણ મૂલ્ય ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટેની પાત્રતા

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટે અરજદારની જરૂરી પાત્રતા નીચે મુજબ ધરાવતા હોવા જોઈએ:

 • પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટે કોઈ ચોક્કસ પાત્રતા નો માપદંડ નથી, સિવાય કે અરજદાર વરિષ્ઠ નાગરિક, એટલે કે (60 વર્ષ અને તેથી વધુ) હોવા જોઈએ.
 •  અરજદાર ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ.
 •  PMVVY યોજના માટે કોઈ મહત્તમ પ્રવેશ વય નથી.
 • અરજદાર દસ વર્ષની પોલિસીની મુદતનો લાભ લેવા માટે તૈયાર હોવો જોઈએ.

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માં ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ છે:

 1. આધાર કાર્ડ
 2. બેંક ખાતાની વિગતો
 3. પાન કાર્ડ
 4. ઉંમરનો પુરાવો
 5. સરનામાનો પુરાવો
 6. આવકનો પુરાવો
 7. અરજદાર નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયો હોય તેનું ડોક્યુમેન્ટ

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના નું ફોર્મ કઇ રીતે ભરવું?

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના માટે ફોર્મ 2 રીતે ભરી શકાય છે: 1 ઓનલાઇન અને 2 ઓફ્લાઈન

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે:

 1. સૌ પ્રથમ LIC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ જાઓ અથવા અહી ક્લિક કરો
 2. પછી ત્યાં લોગ-ઇન કરો
 3. ‘બાય ઓનલાઈન પોલિસીઝ’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પેજ નીચે સ્ક્રોલ કરીને ‘અહીં ક્લિક કરો’ બટન પર ક્લિક કરો.
 4. ‘બાય પોલિસી ઓનલાઈન’ શીર્ષક હેઠળ ‘પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 5.  એક નવું પેજ ખુલશે. ‘ક્લિક ટુ બાય ઓનલાઈન’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 6. સંપર્ક વિગતો દાખલ કરો અને ‘પ્રોસીડ’ બટન પર ક્લિક કરો.
 7. ત્યાં, અરજી ફોર્મ ભરો.
 8. ઑનલાઇન અરજી સબમિટ કરો
 9. વિનંતી મુજબ દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને
 10. છેલ્લે નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટે ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.

ઓફ્લાઈન ફોર્મ ભરવા માટે:

 1. LIC ની કોઈપણ શાખામાં જઈને અરજી ફોર્મ મેળવો.
 2. પછી, અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરો.
 3. LIC શાખામાં તમામ સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ જોડીને યોગ્ય રીતે ભરેલ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
 4. ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કર્યા પછી, LIC એજન્ટ પોલિસી શરૂ કરશે.

આ યોજના વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

Leave a Comment