પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના, ખેડૂતોને મળશે દર મહિને ₹3000

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા નિજી ખેડૂતો માટે યોગદાન પેન્શન યોજના હેઠળ 60 વર્ષની ઉંમર પછી તમામ નાના અને ગરીબ ખેડૂતોને રૂપિયા ૩૦૦૦ નિશ્ચિત માસિક પેન્શન પૂરું પાડે છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના એ એક સરકારી યોજના છે જેનો મુખ્ય હેતુ નાના અને ગરીબ ખેડૂતોની વૃદ્ધાવસ્થા અને સામાજિક સુરક્ષા માટે છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના માં લાભાર્થીને મળવાપાત્ર લાભ નીચે આપેલ છે

 • 60 વર્ષની ઉંમર પછી દર મહિને રૂ. 3000/- નું લઘુત્તમ પેન્શન મળશે.
 • લાભાર્થીના મૃત્યુ બાદ તેમના જીવનસાથી ને રકમના 50% રૂપિયા મળવાપાત્ર છે.
 • જો લાભાર્થી 60 વર્ષની વય પહેલા મૃત્યુ પામે છે, તો જીવનસાથી યોજના ચાલુ રાખવા માટે હકદાર રહેશે.
 • એકવાર લાભાર્થી 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચી જાય પછી તે પેન્શનની રકમનો દાવો કરી શકે છે. દર મહિને એક નિશ્ચિત પેન્શનની રકમ સંબંધિત વ્યક્તિના પેન્શન ખાતામાં જમા થાય છે.
 • જો કોઈ લાભાર્થી તેના દ્વારા યોજનામાં જોડાયાની તારીખથી ૧૦ વર્ષથી ઓછા સમયગાળામાં આ યોજનામાંથી બહાર નીકળી જાય, તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ યોગદાનનો હિસ્સો તેના પર ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજના બચત બેંક દર પ્રમાણે તેને પરત કરવામાં આવશે.
 • જો કોઈ લાભાર્થી તેના દ્વારા યોજનામાં જોડાયાની તારીખથી દસ વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળો પૂરો કર્યા પછી બહાર નીકળે છે, પરંતુ તેની ૬૦ વર્ષની ઉંમર પહેલાં, તો તેના યોગદાનનો હિસ્સો માત્ર તેના પરના સંચિત વ્યાજ સાથે તેને પરત કરવામાં આવશે. પેન્શન ફંડ દ્વારા કમાયેલ અથવા તેના પર બચત બેંકના વ્યાજ દર પરનું વ્યાજ. બંને માંથી જે વધારે હોય તે મળવાપાત્ર છે.
 • જો કોઈ લાયક લાભાર્થીએ નિયમિત યોગદાન આપ્યું હોય અને કોઈ કારણસર તેનું મૃત્યુ થયું હોય, તો તેના જીવનસાથીને લાગુ પડતાં નિયમિત યોગદાનની ચૂકવણી કરીને અથવા સંચિત વ્યાજ સાથે આવા લાભાર્થી દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ યોગદાનનો હિસ્સો પ્રાપ્ત કરીને પછીથી યોજના ચાલુ રાખવા માટે હકદાર રહેશે.
 • લાભાર્થી અને તેના જીવનસાથીના મૃત્યુ પછી કોર્પસ ફંડ માં પાછું જમા કરવામાં આવશે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના માટે પાત્રતા

આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા વ્યકિત નીચેની પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઈએ

 • નાના અને ગરીબ ખેડૂતો હોવા જોઈએ
 • 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચેના ખેડૂતો હોવા જોઈએ
 • જે તે રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના જમીન રેકોર્ડ મુજબ 2 હેક્ટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન હોવી જોઈએ

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના ની વિશેષતાઓ

 • ખેડૂતોને ખાતરી પૂર્વકનું પેન્શન રૂ. 3000/- મહિનો મળશે.

નોંધ :

 • આ પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના નીચેની યોજનાઓ સાથે માનધન છત્ર હેઠળ આવે છે
 • પ્રધાનમંત્રી શ્રમ યોગી માન ધન યોજના
 • રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (વેપારીઓ અને સ્વ-રોજગારી વ્યક્તિઓ માટે)

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજનાનો માસિક હપ્તો

તમે જે ઉંમરે આ યોજનામાં જોડાઓ છો, તે પ્રમાણે તમારે માસિક નીચે આપેલ છે તેટલો હપ્તો ભરવો પડશે.

પ્રવેશની ઉંમર (વર્ષ)
(A)
સભ્યનું માસિક યોગદાન (રૂ.)
(C)
કેન્દ્ર સરકારનું માસિક યોગદાન (Rs)
(D)
કુલ માસિક યોગદાન (રૂ.)
(કુલ = C + D)
18 55.00 55.00 110.00
19 58.00 58.00 116.00
20 61.00 61.00 122.00
21 64.00 64.00 128.00
22 68.00 68.00 136.00
23 72.00 72.00 144.00
24 76.00 76.00 152.00
25 80.00 80.00 160.00
26 85.00 85.00 170.00
27 90.00 90.00 180.00
28 95.00 95.00 190.00
29 100.00 100.00 200.00
30 105.00 105.00 210.00
31 110.00 110.00 220.00
32 120.00 120.00 240.00
33 130.00 130.00 260.00
34 140.00 140.00 280.00
35 150.00 150.00 300.00
36 160.00 160.00 320.00
37 170.00 170.00 340.00
38 180.00 180.00 360.00
39 190.00 190.00 380.00
40 200.00 200.00 400.00

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

લાભાર્થીએ આ યોજનાનું ફોર્મ ભરવા માટે નીચેના ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે;

 1. લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ
 2. લાભાર્થીના બેંક ખાતાની પાસબુક અથવા PM-કિસાન ખાતું

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજનાનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?

આ યોજનાનું ફોર્મ બે રીતે ભરી શકાય છે : 1. Self Enrollment, 2. CSC VLE

જાતે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા

 1. સૌપ્રથમ, PM કિસાન માન ધન યોજનાની વેબસાઈટ પર જાઓ અથવા અહી ક્લિક કરો.
 2. ત્યારબાદ Self Enrollment વિકલ્પ પસંદ કરો અને તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 3. આગળના પેજ પર તમારું નામ, ઈમેઈલ લખી Generate OTP બટન પર ક્લિક કરો.
 4. OTP દાખલ કરો અને આગળના ફોર્મમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી ભરો.
 5. છેલ્લે ફોર્મ સબમિટ કરી ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.

CSC સેન્ટર પર ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા

 • આધારકાર્ડ, બેંક ખાતાની પાસબુક લઈ આપના નજીકના CSC સેન્ટરની મુલાકાત લો. ફોર્મ ભરવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા CSC સેન્ટર પર થઈ જશે.

અન્ય માહિતી

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

Leave a Comment